Permite Halacha femeilor să numere Omerul?

Descarcă fișier  Permite Halacha femeilor să numere Omerul

Permite Halacha femeilor  să numere  Omerul?


Conform opinie Rabbinatului, femeile sunt scutite de numărarea Omerului, li se permite totuși să efectueze acest mitzvah în mod voluntar. Este similar modului în care femeile pot efectua și alte mitzvot pozitive, cum ar fi să se așeze în Sukkah și să agitare lulavul.

Rabinul Abraham Abele Gombiner, un talmudist polonez din secolul al XVII-lea, ajunge până la a susține că femeile au luat acest mitzvah asupra lor.

Femeile sunt scutite de numărarea Omerului, deoarece este o mitzva de tip pozitiv. Cu toate acestea, Magen Avraham spune că a fost acceptată ​​ ca o obligație (Magen Avraham, Orach Chayim  489).

Multe autorități halahice nu sunt de acord cu Magen Avraham și afirmă că nu există nicio sursă care să afirme că femeile au acceptat acest mitzvah ca o obligație. Deasemnea, Chafetz Chaim consideră că femeile nu sunt obligate să numere Omerul

Hotărâri moderne Halachice cu privire la femei și Sefirat HaOmer.


Potrivit Kabbalei, este de preferat ca femeile să nu numere Omerul, deoarece există un motiv cabalistic pentru care acestea să se abțină să facă acest lucru. Prin urmare, obiceiul este ca femeile să nu numere Omerul (Maran Rabbeinu Ovadia Yosef zt ”l).

În ultimul secol, pentru că învățarea Torei de către femei s-a intensificat foarte mult, cele două preocupări ale lui Mishna Berura nu se mai aplică majorității femeilor care decid să numere Omerului.

Deoarece, mitzvah-ul de a număra, precum și binecuvântările nu sunt obligatorii pentru femei, în cazul în care femeia ține un minhag diferit de cel al soțului ei, atunci o femeie ar trebui să urmeze minhag-ul soțului ei, spune Rabin Moshe Feinstein, Igrot Moshe, Yoreh Deah vol. 4: 3.

Pot femeile să rostească Beracha când numără Omer?


Principala întrebare halachică este: Dacă o femeie care a început să numere Omerul poate recita o Beracha. Potrivit lui Shulchan Aruch, o femeie nu trebuie să facă binecuvântări pentru nicio mitzvah de care este scutită. Dacă o face, va recita în zadar o binecuvântare ( Shulchan Aruch, Orach Chaim 589: 6). Acesta este obiceiul în rândul majorității femeilor sefardice (Maran Rabbeinu Ovadia Yosef zt ”l). Însă, potrivit obiceiului Ashkenaz,  femeile care efectuează un mitzvot legat de timp, au voie să recite binecuvântarea. La fel, consideră  și rabinul Yechiel Michel Epstein (secolului al XIX-lea)  că, deși femeile sunt scutite de numărarea Omerului, pentru că este o poruncă pozitivă de timp, dacă ele decid să numere, pot să rostească o  beracha ca oricare poruncă pozitivă pe care o practică femeile. ( Aruch Ha-shulchan, Orach Chaim 489: 3).

În mod similar, o femeie care alege să numere  Omerul poate spune o binecuvântare [dacă nu a ratat nicio zi anterioară, așa cum este legea bărbaților] ( Shulchan Aruch HaRav). Unii Ashkenazi însă, declară că femeile nu ar trebui să recite o binecuvântare atunci când numără Omerul, pentru că nu se roagă [Ma’ariv] în sinagogă și, prin urmare, sunt mai susceptibile să întrerupă câte o zi.

Una dintre cele mai cunoscute și respectate autorități halachice din vremea noastră, Rav Asher Weiss Shlit ”, consideră că femeile de astăzi sunt înțelepte și știu să citească din siddur. De asemenea, au acces la calendare și ziare, unde ziua numărării este menționată zilnic. Din acest motiv, soțiile și fiicele acționează corect atunci  recita o  beracha  peste numărătoare.

Perspectiva Cabalistică


Deși este permis cu siguranță ca femeile să numere Omerul, perspectiva cabalistică ca femeile să nu numere Omerul se bazează pe următorul text din Zohar:

„Deoarece zilele acestea [din Sefirah ] sunt zile de pe tărâmul masculin, această numărare [a Omerului] a fost dată exclusiv bărbaților ”

(Zohar , partea 3,98b).

Numărarea Omerului ne învață conceptul tiparului ascendent, unde o zi se bazează pe următoarea. De fapt, întregul ritual este de a aduna zilele. Putem face ca fiecare zi să conteze … În fiecare zi în care se numără Omerului, de la Pesach până la Shavuot, avem ocazia să adăugăm un nou strat de rafinament personajului nostru. Numărarea Omerului este un proces crescător de maturizare care culminează cu Shavuot care este capacitatea noastră de a primi Tora și de a deveni complet.

Această perioadă de timp reflectă procesul de creștere și înflorire a naturii înconjurătoare. Așa cum fructele, se dezvoltă treptat pentru a deveni o recoltă numai bună de a fi culeasă de  Shavuot – în asemănare cu  Hashem

Numărarea Omerului în fiecare săptămână corespunde celor șapte sefirot: Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod și Malchut . Primele șase dintre aceste sefirot întruchipează arhetipul masculin, Ze’ir anpin , în timp ce ultima Sefirah din Malchut corespunde arhetipului feminină ( nukvah ). Astfel, numărarea  Omerului  include femininul din Malchut ca parte a arhetipul masculin din Ze’ir Anpin, mai degrabă decât unirea masculinului și a femininului ca două arhetipuri separate.

Chiar și autoritățile halahice Ashkenazi susțin că „Întrucât acestea sunt zilele lumii masculine, această numărare revine numai bărbaților ( Magen Avraham, Orach Chaim, Siman 489).

Arizal explică că, în timpul numărării Omerului, intenția este de a atrage energia spirituală de la masculin la femininul Malchut … ( Arizal, Sha’ar Hakavanot Inyan Sefirat HaOmer Derush 11).

Misiunea masculină de îndepărtare a impurității


Femeile sunt scutite de multe mitzvot-urile pozitive, însă nu sunt mai putin scutite decât bărbații, de mitzvoturile negative. Scopul mitzvoturilor pozitiv este de a rectifica și schimba realitatea, în timp ce mitzvoturile negative sunt pentru a proteja ceea ce este Sfânt și de a preveni distrugerea inerentă a ceea ce este bun.

Astfel, putem spune că este o misiune masculină de a schimba realitatea și de a se purifica. Ei trebuie să-și valorifice înclinația spre mândrie, mânie, violență și sexualitate excesivă, în timp ce rolul femeilor este mai degrabă de a-și păzi și proteja natura inerent bună și virtuoasă.

Acest concept este reflectat în mitzva-ul de circumcizie masculină față de binecuvântarea feminină, unde dăm mulțumire pentru că totul a fost creat în conformitate cu voința divină.  În timp ce ne perfecționăm prin tăierea și ruperea naturii noastre,  perfecțiunea femeilor constă în curățarea prin deblocare  spirituală și emoționale, cum ar fi ura de sine, lipsa de încredere și diverse nesiguranțe, pentru a ne dezvălui bunătatea înnăscută.

Există o diferență subtilă între deblocarea naturii bune înnăscute și eliminarea răului. Aceasta poate defini ceea ce diferențiază natura spirituală masculină de cea  feminină. Rugăciunea care urmează numărării Omerului reflectă misiunea masculină de a înlătura impuritatea. În timp ce rugăciunea care se rostește:

 ,,Stăpân al universului, Ne-ai poruncit prin Moshe să numărăm Sefirat HaOmer , pentru a ne purifica de răul și de necurăția noastră. După cum este scris în Tora ta … ”

se poate referi la impuritatea keri (emisie seminală) care se poate purifica prin mitzvotul  de a număra Omerul. De asemenea, oferta de semințe de orz, care se numără, poate reprezenta rectificarea emisiilor de semințe seminale. Din fericire, femeile nu au nevoie de acest tip de purificare! Interesant, cuvântul ebraic עמר / Omer are valoarea numerică Ghematria de 310, care este aceeași (valoarea numerică) cu  קרי / Keri – emisie seminale.

Focalizare feminină în perioada Omer


În concluzie, este important, ca femeile să „trăiască cu vremurile” și să se conecteze cu procesul de purificare generat de fiecare Sefira care este numărată în cele șapte săptămâni între libertatea fizică din  Pesach și cea spirituală din Shavuot, atunci când primim Tora. Acest lucru este valabil mai ales astăzi, când se lucrează intens la integrarea și echilibrarea diferitelor sefirot și este vitală pentru vindecărea și dezvoltarea noastră emoțională și spirituală.

Multe aplicații de smartphone ne ajută în călătoria noastră spirituală de perfecționare individuală prin integrarea de sefirot și iluminare. Așadar, femeile  în loc să fie preocupate de numărarea zilelor și a săptămânilor, este mai important ca în toată această perioadă de timp în care bărbatul numără Omerul, ea să mediteze la combinațiile Sefirotice zilnice și să-și interiorizeze mesajele. Rectificarea femeilor în această  perioada este să se conecteze cu Sefira lor  înnascut legată de safir, strălucire și iluminarea fiecăreia din cele patruzeci și nouă de combinații sefirot zilnice.

Decarcă fișier  Permite Halacha femeilor să numere Omerul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *